نوع ارز خرید فروش
حواله دلار آمریکا شرکت ۴۷۸۰۰
حواله دلار آمریکا شخص ۴۸۵۰۰
حواله دستی دلار آمریکا ۴۷۵۰۰  CALL
حواله دلار وسترن ازترکیه  ۴۸۵۰۰
خریددلار آمریکا  ۴۷۵۰۰
حواله دلار کانادا شرکت  ۳۷۸۰۰
حواله دلار کانادا شخص  ۳۸۶۰۰
حواله دلار کانادا داخلی سفید
حواله دلار کانادا دانشگاه ۳۹۵۰۰
حواله دلار کانادا از مالزی  ۳۸۶۵۰

 خریددلار کانادا
CALL
حواله یورو شرکت  ۵۸۴۵۰  ۵۹۰۰۰
حواله یورو شخصی  ۵۹۵۰۰
حواله دلار استرالیا سفید  ۳۸۲۰۰
حواله دلار استرالیا CALL  ۳۷۴۰۰
خرید دلار استرالیا  ۳۷۰۰۰
حواله پوند سفید  ۶۴۵۵۰
حواله پوند
لیر ترکیه  ۱۲۶۰۰  ۱۲۶۵۰