تغییر زبان

نوع ارز خرید فروش
حواله دلار آمریکا شرکت  ۷۰,۰۰۰
حواله دلار آمریکا شخص ۷۱,۵۰۰
حواله دستی دلار آمریکا  ۷۲,۵۰۰
حواله دلار وسترن ازترکیه  call
خریددلار آمریکا  ۶,۸۰۰۰
حواله دلار کانادا شرکت  CALL  ۵۴,۰۰۰
حواله دلار کانادا شخص  CALL  ۵۵,۵۰۰
حواله دلار کانادا داخلی سفید  CALL ۵۵,۵۰۰
حواله دلار کانادا دانشگاه ۵۶,۰۰۰
حواله دلار کانادا از مالزی  ۵۳,۰۰۰ CALL

 خریددلار کانادا
حواله یورو شرکت  ۸۲,۵۰۰
حواله یورو شخصی  ۸۲,۵۰۰
حواله دلار استرالیا سفید
حواله دلار استرالیا
خرید دلار استرالیا
حواله پوند سفید  ۹۴,۵۰۰
حواله پوند  ۹۴,۵۰۰
لیر ترکیه  ۱,۵۵۰  ۱,۵۶۰